Menu

Broker's Opinion of Value

Broker's Opinion of Value / Verwachte opbrengst bij verkoop (of inschatting van aankoopprijs)

 

In de huidige markt kunt u bij afwegingen over stoppen, doorgaan, etc. behoefte hebben aan een inschatting van de verwachte opbrengst bij verkoop.Andersom kunt u natuurlijk ook een afweging maken voor aankoop van een bepaald object en daarvoor een inschatting nodig hebben van de te verwachten aankoopprijs.

Voor al deze zaken kunt u een Broker's Opinion of Value (BOV) laten opmaken door Vellekoop Makelaardij-Onteigeningszaken te Bleiswijk, de specialist in de glastuinbouw!

 

Een Broker's Opinion of Value is nadrukkelijk geen Professionele Taxatiedienst conform NRVT-richtlijnen en mag geen derdenwerking hebben.

Wel weet u waar u staat met een Broker's Opinion of Value. Een Broker's Opinion of Value heeft tot doel een intern advies, uitsluitend ter voorlichting aan de opdrachtgever in verband met mogelijke vervreemding en/of verwerving.

 

Om tot een Broker’s Opinion of Value te komen worden ten minste, maar niet uitsluitend, de volgende onderzoeksgebieden onderzocht en uitgeschreven in het uit te brengen rapport:

juridische aspecten van het vastgoed, waaronder:

 

publiekrechtelijke aspecten zoals bestemmingsplaninformatie

  -

privaatrechtelijke aspecten zoals onderzoek naar de eigendomsverkrijging en gevestigde beperkte rechten

-

uit openbare bronnen bekende informatie omtrent de bodemgesteldheid

-

gebruik van het object

-

technische omschrijving van het object, waaronder

  -

omschrijving van het object

  -

globale inschatting van de staat van onderhoud

-

omschrijving van de ligging en bereikbaarheid

-

courantheid van het object

-

marktomstandigheden

-

bijzondere componenten

-

referentietransacties

 

Is uw doel om te weten waar u staat maar heeft u geen uitgebreide taxatie nodig? Dan beantwoordt een Broker's Opinion of Value, opgesteld door Vellekoop Makelaardij-Onteigeningszaken te Bleiswijk, aan uw vraagstelling.

Snelle uitvoering mogelijk, tegen een redelijk tarief.

 

Offerte nodig? Neem vrijblijvend contact met ons op.

 

 

Neem contact met ons op:

T: (010) 521 76 66  
E: makelaar@vellekoop.nl